Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包

  • Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包,原价130英镑,折扣价64.5英镑,5折。

    包包由超软牛皮制成,有棕色和黑色两种选择,内层防水,并有多个内袋可供分类,绝对是出差旅游的必备用品。收口处由搭扣设计。

    包包的大小为14.5厘米*25.5厘米。

    更多详情及购买这款包包请点击这里。

Buy From Coggles
Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包 Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包 Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包 Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包 Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包 Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包 Daines & Hathaway 军装款打蜡皮质梳洗包

Comments